Προβολή Ανακοίνωσης


PROGRAMMING (PROmoting GeRiAtric Medicine in countries where it is still eMergING) COST ACTION CA21122
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19.12.2023 07:38:42(Δράση διευρωπαϊκής συνεργασίας)

COST PROGRAMMING (PROmoting GeRiAtric Medicine in countries where it is still eMergING) COST ACTION CA21122

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε ερωτηματολόγιο διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελματιών υγείας σε βασικά θέματα περίθαλψης ηλικιωμένων ατόμων στον επόμενο σύνδεσμο: https://forms.gle/cJB6TZYmBqEaEm8JA

Η συμπλήρωσή του θα βοηθήσει στην ανάπτυξη στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για οδοντιάτρους.
Η έρευνα διενεργείται παράλληλα σε 25 χώρες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος PROGRAMMING COST Action 21122 σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR. Η συμμετοχή είναι ανώνυμη.


«Πρόσφατες ανακοινώσεις