Προβολή Ανακοίνωσης


7o Πανελλήνιο Συνέδριο
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.11.2023 08:10:04

Η Ελληνική Εταιρεία Νοσοκοµειακής Οδοντιατρικής & Οδοντιατρικής Ειδικής Φροντίδας (ΕΕΝΟ- ΟΕΦ) διοργανώνει από 23 έως 25 Νοεµβρίου 2023, το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριό της µε τη συνεργασία του Οδοντιατρικού Τµήµατος-Ειδικής Μονάδας ΑΜΕΑ και της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκοµείου «Ασκληπιείο Βούλας», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, της 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά και της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, µοριοδοτούμενο δε από το ΙΕΘΕ της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας.

Το Συνέδριο διεξάγεται στο Αµφιθέατρο του φιλόξενου ΓΝ «Ασκληπιείο Βούλας», στο όµορφο προάστιο της Βούλας (Βασ. Παύλου 1).

Αυτή την φορά που βρισκόµαστε µετά από πολύχρονους αγώνες στην ευχάριστη θέση να έχει καθιερωθεί η ειδικότητα της Οδοντιατρικής Ειδικής Φροντίδας και να έχουν αρχίσει από µηνών να απονέµονται οι τίτλοι στους δικαιούχους της με τις µεταβατικές διατάξεις, εκτιμώντας δε και υπό το πρίσµα αυτό τη σπουδαιότητα της διεπιστημονικής συνεργασίας για την οδοντιατρική αντιμετώπιση των ειδικών ασθενών, αποφασίσθηκε το κεντρικό θέμα του Συνεδρίου να είναι:
«Η Οδοντιατρική Ειδικής Φροντίδας ως πεδίο διεπιστηµονικής συνεργασίας».

Το Συνέδριο περιλαµβάνει ένα πλούσιο όσο ποτέ κατευθυνόμενο και ελεύθερο πρόγραμµα. (Λήψη του Προγράμματος σε αρχείο PDF)

Το κατευθυνόµενο πρόγραµµα έχει ως στόχο την πρακτική ανάπτυξη θεµάτων που έχουν σχέση µε τη σύγχρονη άσκηση της Οδοντιατρικής Ειδικής Φροντίδας τόσο σε νοσοκοµειακά περιβάλλον όσο και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και αναδεικνύει την αναγκαιότητα της συνεργασίας οδοντιάτρων και ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, ναοηλευτών και άλλων λειτουργών υγείας προκειµένου να επιτυγχάνεται σφαιρική και αποτελεσματική αντιµετώπιση. Περιλαμβάνει πέντε Στρογγυλά Τραπέζια, δύο Panel Discussion, δεκαεπτά εισηγήσεις και ένα κλινικό σεµινάριo.

Το ελεύθερο πρόγραµμα φιλοδοξεί να αποτελέσει πάλι βήμα παρoυσίασης και καταγραφής του έργου εκείνων που ασχολούνται µε τη δηµόσια και ιδιωτική αδοντιατρική φροντίδα ασθενών µε αναπηρία, βεβαρηµένο ιατρικό ιστορικό και ιδιαίτερα προβλήματα.
Περιλαµβάνει πενήντα τέσσερεις ελεύθερες ανακοινώσεις.

Η διαδραστική συµµετοχή των συνέδρων κατά τη διάρκεια όλου του προγράµµατος, κατευθυνόµενου και ελεύθερου, αποτελούν διαχρονική μέριµνά µας.
Σας καλωσορίζουμε από καρδιάς. διατηρώντας ακράδαντη πεποίθηση ότι και αυτή τη φορά θα συμµετέχετε σε ένα Συνέδριο υψηλού επιστημονικού κύρους και μεγάλης κοινωνικής σηµασίας.

Για την Οργανωτική Επιτροπή

Η Πρόεδρος
Φλώρα Ζερβού-Βάλβη


«Πρόσφατες ανακοινώσεις