Προβολή Ανακοίνωσης


7o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής & Οδοντιατρικής Ειδικής Φροντίδας(ΕΕΝΟ-ΟΕΦ)
Ημερομηνία δημοσίευσης: 14.07.2023 14:42:16

23-25 Νοεμβρίου 2023, Αθήνα,
Γεν. Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»
Με τη συνεργασία του Οδοντιατρικού Τμήματος- Ειδικής Μονάδας ΑμεΑ και της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του ΓΝ «Ασκληπιείο Βούλας»

Παράταση προθεσμίας υποβολής περιλήψεων έως 30.9.2023

Η Ελληνική Εταιρεία Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής και Οδοντιατρικής Ειδικής Φροντίδας (ΕΕΝΟ-ΟΕΦ) είναι στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσει στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριό της που θα διοργανώσει σε συνεργασία με το Οδοντιατρικό Τμήμα-Ειδική Μονάδα ΑμεΑ και τη Νοσηλευτική Υπηρεσία του ΓΝ «Ασκληπιείο Βούλας» με κεντρικό θέμα:«Η Οδοντιατρική Ειδικής Φροντίδας ως πεδίο διεπιστημονικής συνεργασίας»

Το συνέδριο θα περιλαμβάνει κατευθυνόμενο και ελεύθερο πρόγραμμα.

Το κατευθυνόμενο πρόγραμμα θα έχει ως στόχο την πρακτική ανάπτυξη θεμάτων που έχουν σχέση με τη σύγχρονη άσκηση της Οδοντιατρικής Ειδικής Φροντίδας τόσο σε νοσοκομειακό περιβάλλον όσο και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και θα αναδεικνύει την αναγκαιότητα της συνεργασίας ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, νοσηλευτών και άλλων λειτουργών υγείας προκειμένου να επιτυγχάνεται σφαιρική και αποτελεσματική αντιμετώπιση.

Το ελεύθερο πρόγραμμα φιλοδοξεί να αποτελέσει πάλι βήμα παρουσίασης και καταγραφής του έργου εκείνων που ασχολούνται με τη δημόσια και ιδιωτική οδοντιατρική φροντίδα ασθενών με αναπηρία, βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό και ιδιαίτερα προβλήματα.

Η διαδραστική συμμετοχή των συνέδρων κατά τη διάρκεια όλου του προγράμματος, κατευθυνόμενου και ελεύθερου, αποτελούν διαχρονική μέριμνά μας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν περίληψη 200-250 λέξεις στο email eeno.gr@gmail.com με θέμα «Εργασία για το 7ο Συνέδριο» σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περίληψης η 20/9/2023.

Παράταση προθεσμίας υποβολής περιλήψεων έως 30.9.2023

Για κάθε εργασία που θα γίνει δεκτή για ανακοίνωση, θα υπάρξει ειδοποίηση για καταβολή του ποσού των 50€ έως 20/10/23, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα. Το ποσόν αυτό περιλαμβάνει και το δικαίωμα παρακολούθησης του συγγραφέως που θα την παρουσιάσει.

Η συμμετοχή των οδοντιάτρων και ιατρών ορίζεται στο ποσόν των 50€ και περιλαμβάνει την παρακολούθηση του Συνεδρίου, την παραλαβή του συνεδριακού υλικού και τού πιστοποιητικού συμμετοχής, καθώς και την συμμετοχή στον καφέ στο διάλειμμα και στη δεξίωση υποδοχής.

Η συμμετοχή των προπτυχιακών φοιτητών (με επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας), των ειδικευομένων, των νοσηλευτών και των λοιπών λειτουργών υγείας είναι ελεύθερη.

Πληροφορίες: Με αποστολή e-mail στο eeno.gr@gmail.com ή τηλεφωνικά στο τηλ. 6977041898, 18.00-20.00 καθημερινά (κ. Αθανάσιος Σπηλιωτόπουλος).


Οδηγίες για την Υποβολή Εργασίας για Ανακοίνωση

Τίτλος εργασίας (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) …………………………………………………………………………

Συγγραφείς (πεζά, πρώτα το επίθετο, μετά το όνομα, με αστερίσκο στον ομιλητή). Μέχρι οκτώ (8) ονόματα.

  1. …………………………
  2. …………………………
  3. …………………………
  4. …………………………
  5. …………………………
  6. …………………………

Τόπος προέλευσης (πεζά): …………………………………………………………………………

Κυρίως υπεύθυνος της εργασίας (πεζά): ……………………………………

Ονοματεπώνυμο: ……………………………… …………………………………

Οδός: …………………………………… Αριθμ:………… Τ.Κ.: …………………… Πόλη: ……………………………………………………………….

Τηλ.:………………………………………………………………………………………………… Email: ………………………………………………………………………………………………

Οι εργασίες προκειμένου να γίνουν δεκτές πρέπει να έχουν περιεχόμενο σχετικό με το κλινικό αντικείμενο της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής και Οδοντιατρικής Ειδικής Φροντίδας.

Οι ερευνητικές εργασίες πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενότητες Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικά και Μέθοδος, Αποτελέσματα - Συζήτηση και Συμπεράσματα, οι παρουσιάσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων τις ενότητες Εισαγωγή, Σκοπός, Παρουσίαση περίπτωσης - Συζήτηση, Συμπεράσματα και οι ανασκοπήσεις τις ενότητες Εισαγωγή, Σκοπός, Κύριο Μέρος, Συμπεράσματα.

Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 200-250 λέξεων, να είναι γραμμένη στο Word με ελληνική γραφή ARIAL GR 12 και να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο eeno.gr@gmail.com μέχρι τις 20/9/2023.

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Δρ Φλώρα Ζερβού-Βάλβη
Πρόεδρος ΕΕΝΟ-ΟΕΦ

Λήψη αρχείου Word με οδηγίες για την υποβολή εργασίας


«Πρόσφατες ανακοινώσεις