Προβολή Ανακοίνωσης


Οδοντιατρική Ειδικής Φροντίδας
Ημερομηνία δημοσίευσης: 13.04.2022 12:13:53

H οδοντιατρική ειδικότητα της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής μετονομάζεταισε Οδοντιατρική Ειδικής Φροντίδας


Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο ΦΕΚ: (Τεύχος Β' 1749/11.04.2022)


«Πρόσφατες ανακοινώσεις