Προβολή Ανακοίνωσης


Καταστατική Γενική Συνέλευση EENO, 9.12.2021 (Πέμπτη, ώρα 13:00)
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.02.2021 06:00:00

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 9/12/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, στο Οδοντιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας», Β. Παύλου 1, Βούλα, θα διεξαχθεί Καταστατική Γενική Συνέλευση της ΕΕΝΟ με θέμα: «Τροποποίηση του καταστατικού της ΕΕΝΟ»

Επειδή πιστεύεται ότι δεν θα επιτευχθεί η απαρτία με την πρώτη φορά, η επαναληπτική Καταστατική Γενική Συνέλευση προγραμματίζεται στις 16/12/2021, ημέρα Πέμπτη, ίδια ώρα στον ίδιο χώρο.

Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής στην Καταστατική Γενική Συνέλευση και στις ληφθησόμενες αποφάσεις έχουν όλα τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους

Γι’ αυτό παρακαλείσθε όπως άμεσα εξοφλήσετε τις οφειλές σας προς την Εταιρεία. Για να ενημερωθείτε σχετικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ταμία κ. Γιάννη Κουτσούκο στο τηλ.: 6972323331 και στο email:eeno.gr@gmail.com

Η κατάθεση του οφειλόμενου ποσού μπορεί να γίνει στην Τράπεζα Πειραιώς Αρ. Λογ.: 6036-010149-041 EUR, IBAN: GR24 0171 0360 0060 3601 0149 041 με αναγραφή του ονόματος του καταθέτη και τηλεφωνική επικοινωνία για την επιβεβαίωση.

Παρακαλούμε εάν έχετε κώλυμα προσέλευσης στην Καταστατική Γενική Συνέλευση, να αποστείλετε εξουσιοδότηση σε μέλος της ΕΕΝΟ που θα παραστεί ορίζοντάς τον  ως εκπρόσωπό σας στην εν λόγω Συνέλευση και στις ληφθησόμενες αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής σας.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί υπό την αυστηρή και απαρέγκλιτη τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας και πρόληψης διασποράς της πανδημίας COVID-19.


Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η Πρόεδρος
Δρ Φ. Ζερβού-Βάλβη

Η Γεν. Γραμματέας
Α. Γιαννοπούλου


«Πρόσφατες ανακοινώσεις