Προβολή Ανακοίνωσης


Παράταση Χρόνου Ισχύος Μεταβατικών Διατάξεων
Ημερομηνία δημοσίευσης: 01.03.2021 07:30:49

Κατόπιν ενεργειών της Ελληνικής Εταιρείας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής, δόθηκε παράταση του χρόνου ισχύος των μεταβατικών διατάξεων, ως προς το χρόνο κατάθεσης της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας με τις μεταβατικές διατάξεις

Δείτε αναλυτικά στο ΦΕΚ 665/22-02-2021


«Πρόσφατες ανακοινώσεις