Πρόσφατες ανακοινώσεις

Γενική Συνέλευση EENO, 22.3.21 (Δευτέρα, ώρα 13:00)
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.03.2021 12:00:00

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2021

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 22/3/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στο Οδοντιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας», Β. Παύλου 1, Βούλα, θα διεξαχθεί Γενική Συνέλευση της ΕΕΝΟ με θέματα:

Παράταση Χρόνου Ισχύος Μεταβατικών Διατάξεων
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01.03.2021 07:30:49

Κατόπιν ενεργειών της Ελληνικής Εταιρείας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής, δόθηκε παράταση του χρόνου ισχύος των μεταβατικών διατάξεων, ως προς το χρόνο κατάθεσης της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας με τις μεταβατικές διατάξεις

Απαιτούμενα δικαιολογητικά αίτησης για τη λήψη ειδικότητας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής με μεταβατικές διατάξεις
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04.07.2020 00:08:23

Σας ενημερώνουμε ότι η αριθμ. Γ5α/ΓΠ.οικ. 33506/28-5-2020 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ ́αρ. Γ5α/ΓΠοικ48904/27-6-2019 υπουργικής απόφασης «Εκπαίδευση στην Οδοντιατρική ειδικότητα της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής» δημοσιεύθηκε στις 15-6-2020 στο ΦΕΚ 2339 Β́ και έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΨΦΘ465ΦΥΟ-ΩΡΙ.

30ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριo Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Γηροδοντιατρικής
Διαδικτυακή διεξαγωγή 9 και 10 Οκτωβρίου 2020.

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11.05.2020 12:38:11

Η Οργανωτική Επιτροπή του 30ου συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Γηροδοντιατρικής αποφάσισε τη διαδικτυακή διεξαγωγή του στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2020, λόγω των δυσκολιών μετακίνησης που δημιούργησε η πανδημία του Covid-19.

Οδοντιατρική και Κορονοϊός
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.05.2020 08:10:04

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τα σχετικά έγγραφα της ΕΟΟ

30ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Γηροδοντιατρικής σε συνεργασία με το 16ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Γηριατρικής Εταιρείας (7-9 Οκτωβρίου 2020)
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26.02.2020 08:10:04

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο 30ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Γηροδοντιατρικής το οποίο θα διεξαχθεί στις 9 Οκτωβρίου 2020 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2020 Ώρα: 11.00-13.00.
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15.02.2020 07:11:47

Διάλεξη με θέμα: “A Discussion about Building Health Capacity via Inter-professional Models”

Γενική Συνέλευση της ΕΕΝΟ, Πέμπτη 27-2-2020
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15.02.2020 07:10:47

Στις 27/2/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30, στο Οδοντιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας», Β. Παύλου 1, Βούλα, θα διεξαχθεί Γενική Συνέλευση της ΕΕΝΟ με θέματα:

Ημερίδα με θέμα: "Επιλεγμένα Στοματολογικά Νοσήματα" υπό την Αιγίδα του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν. "Ασκληπιείο Βούλας"
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30.10.2019 16:38:47

Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 ώρα 12:40 - 15:00
Αμφιθέατρο Γ.Ν. "Ασκληπιείο Βούλας"

Η Νοσοκομειακή Οδοντιατρική είναι πλέον Ειδικότητα.
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06.07.2019 10:05:55

Δείτε στο ΦΕΚ Β 2775 - 04.07.2019 το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και τα Εκπαιδευτικά Κέντρα.

Η Εταιρεία μας είναι υπερήφανη για την ευδοκίμηση των πολυετών αγώνων της.