Προβολή Ανακοίνωσης


Η Νοσοκομειακή Οδοντιατρική είναι πλέον Ειδικότητα.
Ημερομηνία δημοσίευσης: 06.07.2019 10:05:55

Δείτε στο ΦΕΚ Β 2775 - 04.07.2019 το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και τα Εκπαιδευτικά Κέντρα.

Η Εταιρεία μας είναι υπερήφανη για την ευδοκίμηση των πολυετών αγώνων της.


«Πρόσφατες ανακοινώσεις